Cần máy ngang Daiwa Vadel

3,500,000đ 4,100,000đ

Cần máy ngang Daiwa Labrax AGS

8,700,000đ 9,000,000đ