Máy câu đứng Penn Clash - CLA

3,100,000đ 3,300,000đ

Super Combo BLACK KILLER

4,999,000đ 5,400,000đ

Phao bộ GPF

79,000đ

Cước câu MK cuộn 200m

119,000đ 140,000đ

Nhái hơi FrogToon V4

120,000đ 130,000đ

Combo lure Daiwa SS1 - DWSS1

850,000đ 994,000đ

Mồi mềm NFF

120,000đ

Mồi giả Lure Mafia Spinner

100,000đ 120,000đ

Máy câu ngang Yolo CT 150-L

500,000đ 559,000đ

Combo cần câu ACr - Sale off 15%

1,678,000đ 1,945,000đ

Combo máy ngang AC - Sale off 15%

2,300,000đ 2,645,000đ

combo máy ngang AU - Sale off 15%

2,100,000đ 2,445,000đ

Combo máy ngang CXCt - Sale off 11%

1,120,000đ 1,250,000đ