Cần máy ngang Daiwa Vadel

3,500,000đ 4,100,000đ

Máy câu Daiwa Saltiga 2020 - Hàng chính hãng Made in Japan

5/5  1 đánh giá
19,000,000đ 19,500,000đ

Máy câu Daiwa BG AirBail 5000 ( BG A)- siêu bạo lực

5/5  1 đánh giá
2,700,000đ 2,950,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula CT HSL/XSL - 2020

5/5  1 đánh giá
2,750,000đ

Cần máy ngang Daiwa Labrax AGS

8,700,000đ 9,000,000đ

Cần lure Daiwa Tatula - bản US

5/5  1 đánh giá
2,350,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula SV TW Limited 103HL

5/5  1 đánh giá
5,426,000đ

Cần câu lure Daiwa Aird X - siêu bạo lực

2/5  3 đánh giá
1,115,000đ