Máy câu Daiwa Saltiga 2020 - Hàng chính hãng Made in Japan

5/5  1 đánh giá
19,000,000đ 19,500,000đ

Máy câu Daiwa BG AirBail 5000 ( BG A)- siêu bạo lực

5/5  1 đánh giá
2,700,000đ 2,950,000đ

Máy câu đứng Daiwa BG MQ - 2020

3,800,000đ 4,300,000đ

Máy câu đứng Daiwa BG MQ-ARK 6000/8000/10000/14000 - 2021

5/5  1 đánh giá
4,300,000đ 4,600,000đ

Máy câu đứng Penn Slammer IV HS - HUNG THẦN! - New!2021!

5/5  1 đánh giá
3,840,000đ 4,130,000đ

Cần máy đứng Pioneer Traveller XT - SP - NEW!2022

3/5  2 đánh giá
1,250,000đ 1,500,000đ

Cần lure Daiwa Blazon MQ - 2021

3,210,000đ 3,410,000đ

Cần lure Banax Lexima Compass EX- Made in Korea

5/5  1 đánh giá
2,460,000đ 3,160,000đ

Cần lure Daiwa Tatula - bản US

5/5  1 đánh giá
2,250,000đ 2,350,000đ

Cần lure Daiwa Tatula - bản JP

2,200,000đ 2,300,000đ

Cần lure Shimano Scorpion

6,200,000đ 6,400,000đ