Cần máy ngang Daiwa Vadel

3,500,000đ 4,100,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula 100HSL - TTU100HSL

5/5  1 đánh giá
3,150,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula CT HSL/XSL - 2020

5/5  1 đánh giá
2,750,000đ

Cần máy ngang Pioneer Traveller XT - BC - NEW!2022

5/5  1 đánh giá
1,300,000đ 1,550,000đ

Cần lure Daiwa Blazon MQ - 2021

3,210,000đ 3,410,000đ

Cần lure Banax Lexima Compass EX- Made in Korea

5/5  1 đánh giá
2,460,000đ 3,160,000đ

Cần lure Daiwa Tatula - bản US

5/5  1 đánh giá
2,250,000đ 2,350,000đ

Cần lure Daiwa Tatula - bản JP

2,200,000đ 2,300,000đ

Máy câu ngang Daiwa Tatula SV TW Limited 103HL

5/5  1 đánh giá
5,426,000đ

Cần lure Shimano Scorpion

6,200,000đ 6,400,000đ

Máy câu ngang Shimano Curado MGL - 2021

5/5  1 đánh giá
3,930,000đ 4,200,000đ