Cần lure Shimano World Shaula - Made in Japan

5/5  1 đánh giá
12,800,000đ 13,500,000đ

Cần câu lure Shimano Expride - New!2022!

5/5  1 đánh giá
4,860,000đ

Máy câu ngang Shimano Curado MGL - 2021

5/5  1 đánh giá
4,200,000đ

Cần câu tay Shimano Borderless BB GL

5/5  1 đánh giá
4,580,000đ