Cước câu Berkley Trilene Big Game - Xanh Rêu - Cuộn 4oz

230,000đ

250,000đ

Size:
# 10Lb
Giá:
230,000 đ 250,000 đ
Size:
# 12Lb
Giá:
230,000 đ 250,000 đ
Size:
# 15Lb
Giá:
230,000 đ 250,000 đ
Size:
# 20Lb
Giá:
230,000 đ 250,000 đ
Size:
# 25Lb
Giá:
230,000 đ 250,000 đ
Size:
# 30Lb
Giá:
230,000 đ 250,000 đ
Size:
# 40Lb
Giá:
230,000 đ 250,000 đ
Size:
# 50Lb
Giá:
230,000 đ 250,000 đ
Size:
# 60Lb
Giá:
230,000 đ 250,000 đ

Cước câu Berkley Trilene Big Game - Xanh Rêu - cuộn 4oz

Dòng cước câu đã trở thành huyền thoại, mà rất nhiều anh em cần thủ biết tới với chất lượng cực cao.
Chiều dài ~ 400m - 1500m ( tùy size) 

Chất liệu : Monofilament / Nylon

Màu sắc : Xanh Rêu
Xuất xứ: Berkley/USA

Size Đường Kính Test Chiều dài cuộn
10Lb 0.31mm 0.45kg 1372m
12Lb 0.36mm 5.4kg 1074m
15Lb 0.38mm 6.8kg 822m
20Lb 0.46mm 9.1kg 594m
25Lb 0.48mm 11.3kg 544m
30Lb 0.56mm 13.6kg 402m
40Lb 0.61mm 18.2kg 338m
50Lb 0.71mm 22.6kg 251m
60lb 0.76mm 27kg 215m