Dây PE Coastline Magic Spot X9 - cuộn 100m

100,000đ

Size:
# 8.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 7.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 5.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 6.0
Giá:
100,000 đ
Giá:
100,000 đ
Size:
# 3.5
Giá:
100,000 đ
Size:
# 4.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 3.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 2.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 2.5
Giá:
100,000 đ
Size:
# 1.5
Giá:
100,000 đ
Size:
# 1.0
Giá:
100,000 đ

  Dòng dây PE x9 giá mềm tới từ thương hiệu Coastline

Thông số:

Model : Magic Spot X9

Thương hiệu : Coastline

Kiểu bện : x9

Chất liệu : Braied / PE ( PolyEthylene) 

Màu sắc : 7 màu

Size: hiện có các size:

#1.0  - 10lb -     4.5kg - đường kính 0.16mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#1.5  - 15lb -     6.8kg - đường kính 0.20mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#2.0  - 20lb -    9.1kg - đường kính 0.23mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#2.5  - 25lb -   11.3kg - đường kính 0.26mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#3.0  - 30lb -   13.6kg - đường kính 028mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#3.5  - 35lb -   15.8kg - đường kính 0.30mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#4.0  - 40lb -   18.2kg - đường kính 0.32mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#4.5  - 45lb -   20.3kg - đường kính 0.35mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#5.0  - 50lb -   22.5kg - đường kính 0.37mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#6.0  - 60lb -   27.0kg - đường kính 0.40mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#7.0  - 70lb -   31.5kg - đường kính 0.45mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

#8.0  - 90lb -   40.1kg - đường kính 0.50mm - cuộn 100m - giá 100.000đ

Xuất xứ : Coastline / China