Lưỡi 3 tiêu Decoy YS81 - Made in Japan - Hộp 6 cái

100,000đ

Size:
# 8.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 6.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 4.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 2.0
Giá:
100,000 đ

  Dòng lưỡi tới từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật,vô cùng sắc bén,cứng cỏi,chống sét rất tốt kể cả trong môi trường nước mặn.