Lưỡi không ngạnh Titan Quán Quân - CD0367

90,000đ

Size:
# 9.0
Giá:
90,000 đ
Size:
# 8.0
Giá:
90,000 đ
Size:
# 7.0
Giá:
90,000 đ
Size:
# 6.0
Giá:
90,000 đ

 Sản phẩm tới từ thương hiệu Quán Quân - thương hiệu gắn liền với tên tuổi của 1 cần thủ từng vô địch rất..rất nhiều các giải câu chuyên nghiệp,người đã góp công lớn định hình ra cái tên " Câu Đài", và mức độ nổi tiếng của ông lớn tới mức,người ta từ lâu không gọi ông bằng tên thật,mà dùng 1 cái tên đầy kính trọng : Lưu Quán Quân.

 Bịch : 30 cái