Lưỡi 3 tiêu Decoy YS81 - Made in Japan

100,000đ

Size:
# 8.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 6.0
Giá:
100,000 đ
Size:
# 4.0
Giá:
100,000 đ

  Dòng lưỡi tới từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật,vô cùng sắc bén,cứng cỏi,chống sét rất tốt kể cả trong môi trường nước mặn.

 Hiện có sẵn  các size : 
- Size 4 - hộp 6 cái - giá 100.000đ
- Size 6 - hộp 6 cái - giá 100.000đ
- Size 8 - hộp 6 cái - giá 100.000đ